BIM - TÝKÁ SE TO I VÁS

Pro efektivnější stavebnictví

O BIMu

"BIM je především o změně způsobu práce a myšlení."

 

diagram

BIM (z anglického Building Information Modeling) = informační model budovy. Co si pod tím představit? Původní myšlenka byla o digitálním modelu, který reprezentuje celý projektovaný objekt jak geometricky, tak i s jeho vlastnostmi. Dnes je ale BIM spíše vnímán jako technologie. Tedy nejde jen o 3D model budovy, který slouží projektantovi či architektovi pro tvorbu dokumentace, ale myšlenka tohoto konceptu je mnohem komplexnější. Spočívá ve vytvoření a správě dat celého životního cyklu budovy. A do tohoto životního cyklu vstupují investoři, projektanti, stavební úřady, stavební firmy, správci a vlastníci budov, a ti všichni musí nějakým způsobem spolupracovat. Technologie BIMu jim tuto spolupráci může výrazně usnadnit!

BIM je především o změně způsobu práce a myšlení. Díky tomu je pak možné v jednotlivých fázích životního cyklu stavby využívat benefity, které při klasickém přístupu nejsou dostupné. Ať už je to v počátku lepší pochopení záměru projektanta investorem, což umožní jeho snadnější rozhodování. Snadné a rychlé sdílení aktuálních dat mezi kooperanty. Koordinace jednotlivých profesí vedoucí k úsporám nákladů i času. Přesnější a hlavně výrazně rychlejší vyčíslení nákladů na stavbu. Nebo možnost rychle reagovat na požadavky a změny bez velkých zdržení výstavby.

Mezi další výhody můžeme zahrnout:

 • Snížení počtu chyb a nepřesností v dokumentaci
 • Vizualizace v reálném čase 
 • Zvýšená produktivita díky jednoduššímu získávání informací z projektu
 • Rychlá a přesná tvorba výkazů výměr
 • Efektivnější komunikace mezi stavbou a projektantem
 • Zvýšená rychlost dodání dokumentace/dat
 • Simulace výstavby s možnostmi odhalení chyb ještě v době přípravy projektu
 • Facility management 
 • Ověření fungování rozličných vlivů na budovu (osvětlení, tepelné ztráty, …)
 • Minimalizace potřeby tisku výkresové dokumentace
 • Automatizovaná výstavba (např. GPS navigované stroje, nebo 3D tisk)

Přechod na novou technologii, jakou je BIM, s sebou ale přináší mnoho změn, které ovlivňují stávající procesy. Primárně jde především o přechod ze 2D do 3D. Místo kreslení vytváříte model, který je nutné následně sdílet. Při těchto změnách narazíte na překážky, které je vhodné dopředu znát a být na ně připraveni. Mezi možné překážky lze zahrnout:

 • Celková cena implementace BIM – software, školení, pilotní projekt, nastavení procesů
 • Zvyklosti plynoucí z 2D dokumentace - způsobem práce, podobou odevzdávané dokumentace
 • Nedostatečná znalost problematiky BIM
 • Aktuální situace v projekční praxi

Každá případná překážka ale je zvládnutelná. A přínosy, které BIM technologie přináší, jsou výrazně vyšší než kterákoliv z uvedených komplikací. Podívejte se, co o BIM technologie říkají experti ze společnosti ATOS-6.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace