BIM - TÝKÁ SE TO I VÁS

BIM právě nyní vstupuje do státní správy

BIM pro státní správu

"Z hlediska státní správy je BIM možností...."

BIM technologie není určena jen pro projektanty či dodavatele staveb. Se svou filozofií se snaží, aby všichni, co se zapojí do životního cyklu budovy, vzájemně sdíleli potřebné informace. Tedy je nutné počítat i se státní správou, která je ve své podstatě největším majitelem a správcem nemovitostí, a samozřejmě též významným zadavatelem projekčních zakázek. Požadavky státní správy můžeme rozdělit do dvou skupin, a to zadávání zakázek a správa nemovitostí.

Zadávání zakázek a BIM

Z hlediska státní správy je BIM možností, jak lze lépe a přesněji popsat požadavky na výslednou stavbu. Také je to nástroj, který poslouží k transparentní kontrole průběhu projekčních prací a tvorbě rozpočtů či harmonogramů. V tuto chvíli je nutností, aby pracovníci státní správy náležitě proškoleni v používání BIM a mohli s daty pracovat dle svých potřeb. Správně použité nástroje BIM aplikací by měli vést k úsporám v oblastech návrhu budov, jejich výstavbě i následném provozu. A ušetření nákladů je i cíl BIMu.

Díky BIMu je možné zajistit lepší komunikaci mezi jednotlivými zpracovateli dokumentace, snadněji získávat podklady pro zhotovení nezávislých posudků a minimalizovat náklady na vícepráce spojené jak s projektem, tak s výstavbou. Samozřejmostí je i to, že pokud pracuji s jedním výchozím BIM modelem, bude mnohem jednodušší zajistit dostupnost všech podkladů pro následnou správu majetku.

Jaké jsou konkrétní kroky využití BIMu ve státní správě? BIM si v legislativě už v dnešní době v České Republice získává své místo. Postupně jsou přijímány normy, které jsou s BIM přímo spojené.  Také Evropská unie přijala směrnici o zadávání veřejných zakázek č. 2014/24/EU, jejímž cílem je to, aby o výherci zakázky nerozhodovala nejnižší cena, ale kromě ceny i výsledná hodnota. S tím budou spojené i další záležitosti jako požadavek na pokles administrativy spojené s projektem, velký důraz bude kladen na vliv výstavby a provozu budovy na životní prostředí, atd. Tyto požadavky nahrávají technologii BIMu, která dokáže reagovat na všechny směrnicí uvedené nároky. Směrnice maximálně doporučuje využívat elektronických nástrojů pro tvorbu projektu a veškerou komunikaci s ním spojenou. Díky tomu se otevírá možnost legislativně vyžadovat použití BIMu u těchto typů veřejných zakázek, jako prostředku pro kontrolu kvality díla a snížení jeho nákladů.

Česká Republika má nyní čas do 3.2.2016, aby tuto směrnici přijala do svého právního řádu. Kromě toho, se ČR přihlásila ke spolupráci na tvorbě potřebných norem a standardů související s těmito změnami, prostřednictvím Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Na nových vyhláškách se již pracuje.

Spravujte nemovitosti jinak!

Už žádné stohy papírů, žádné nekvalitní podklady, kdy nikdo pořádně neví, co se v dané budově děje. Má li budova zpracovaný BIM model jako podklad pro budoucí správu, bude mnohem snazší provádět všechny další úkony se správou spojené.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace